CH. Devastující efekt glutamanu sodného,aspartamu a excitotoxinů

Devastující efekt glutamanu sodného,
aspartamu a excitotoxinů – rozhovor M.
Adamse, novináře a editora Natural News s
doktorem Russellem Blaylockem, aneb čeští
šmejdi jsou pouze odvarem
Mike Adams Russel Blaylock, MD
Mike: Dr. Blaylocku, myslím, že čtenáři mají základní informace o
glutamanu sodném i o aspartamu, ale mohl byste nám říct, co jste doposud
napsal o excitotoxinech?
Dr.Blaylock: Jsem autorem třech knih. První pojednává o excitotoxinech, vyšla pod názvem
„Excitotoxins: The Taste That Kills“ (Excitotoxiny: Chuť, která zabíjí), nejnovější se jmenuje „Health
and Nutrition Secrets That Can Save Your Life“ (Tajemství zdraví a výživy, která vám můžou
zachránit život) a ta třetí s názvem „Natural Strategies for Cancer Patients“ (Přírodní strategie pro
pacienty s rakovinou) se zabývá léčbou rakoviny pomocí správné výživy. Obsahuje také informace o
glutamanu sodném a aspartamu.
Bylo zjištěno, že excitotoxiny značně přispívají k rozvoji rakoviny a k jejich metastázám. Jeden
výzkumník zabývající se aspartamem zjistil, že rakovinové buňky se působením
aspartamu stávají více mobilní a stejně tak na ně působí i glutaman sodný. Také jsou
rakovinové buňky jeho vlivem mobilnější, což vede k šíření metastáz, a tím ke zvýšení jejích počtů.
U rakovinových buněk, které byly vystaveny vlivu glutamanu sodného, se všechny rozvinuly a začaly
se rozšiřovat přes tkáně, což je jeden z brzkých příznaků rakoviny.
Jestliže zvýšíte příjem glutamanu sodného, rakovina se šíří jako ničivý požár, a pak, když glutaman
sodný úplně vyřadíte, dojde k dramatickému poklesu růstu rakoviny. Výzkumníci provedli
experimenty, ve kterých se zaměřili na vyloučení glutamanu v kombinaci s běžnými léky, a výsledek
byl velice dobrý. Došlo k významnému zvýšení účinnosti léků proti rakovině.
20
Mike: Nebyl teď nedávno proveden výzkum, který tohle všechno potvrzuje
prokázáním vztahu mezi leukémií a aspartamem?
Dr.Blaylock: Ano. Šlo o italskou studii, která byla velice dobře provedena. Byla to celoživotní studie,
což je v případě těchto toxinů velice důležité. Výzkumníci krmili zvířata po celý jejich život
aspartamem a nechali je umřít přirozenou smrtí. Zaznamenali dramatický a statisticky
významný nárůst souvisejících rakovin – rakoviny lymfatické tkáně a leukémie, a také
nárůst několika histologických typů lymfomů, což vzbudilo velký zájem, jelikož H. J. Roberts
již předtím napsal článek o tom, že dochází k významnému nárůstu primárních lymfomů mozku.
Pokud si tuto studii vyhledáte v neurochirurgické literatuře, zjistíte, že došlo k významnému nárůstu
tumorů, které se předtím vyskytovaly pouze vzácně. Jsme svědky mnohem většího výskytu
primárních lymfomů mozku, které jsou trošku jiné, než lymfomy vyskytující se jinde. Dle studií,
které byly uskutečněné společností G. D. Searle, byly nalezeny lymfomy, také primární tumory
mozku a tumory ostatních orgánů. Všechny tyto korelace dokazují, že jde o silnou
karcinogenní látku. Jedná se o produkt rozkládající se na formaldehyd.
Italská studie také zjistila, že když ta samá zvířata byla vystavena stejným dávkám
formaldehydu, rozvinula se u nich stejně leukémie a lymfomy jako v případě aspartamu.
Trokerova studie, která byla uskutečněna před lety ve Španělsku, zjistila, že když do aspartamu
včleníte radioaktivní izotop, můžete vidět formaldehyd navázaný na DNA, čímž dochází k poškození
DNA řetězce, jak jednoduchého tak dvojitého.
Víme, že když se formaldehyd naváže na DNA, je těžké ho odstranit. Zůstane tam velice dlouho.
Což znamená, že když si dnes dáte jenom jednu dietní colu, nebo si něco osladíte aspartamem,
bude Vás to poškozovat dlouhodobě. Nakonec nevyhnutelně dojde k takovému poškození
DNA, které povede ke spuštění rakoviny. A až se u vás rakovina objeví, vlivem kyseliny
aspartové, která se v aspartamu nachází, se navíc i mnohem rychleji rozroste. Jde o dvojitý efekt –
aspartam jednak způsobuje rakovinu a jednak přispívá k tomu, že se rakovina velice rychle
rozrůstá.
Mike: Když existují všechny tyto důkazy, jak je možné, že potravinářský
průmysl dokázal tuto informaci zatajit a zachovat legální používání této
chemikálie v potravinovém řetězci?
Dr.Blaylock: Donald Rumsfeld, když byl ve vedení společnosti G. D. Searle, NutraSweet, jednal o
těchto záležitostech. Povedlo se mu to schválit i přes odpor některých odborníků. A když už to bylo
schváleno, vládní představitelé nechtěli přiznat, že udělali chybu. I nadále to ututlávali, stejně jako
informace ohledně fluoridu nebo ohledně mlékárenského průmyslu.
V médiích nemůžete kritizovat mléko, protože reklama na mléko je chytře umístěná v novinách,
vědeckých publikacích a časopisech. Takže všechna média jsou pokryta. Jediné místo, které nemají
pokryté, je rádio nebo internet. Blogy o zdraví vám řeknou pravdu.
Je jedno, jak moc chtějí nějaké noviny zveřejnit pravdu, neudělají to. To je tlak, pod kterým tito lidé
jsou. I když máte dobrého novináře, který o tom chce napsat, jeho editor mu to nedovolí. To vidíte
v časopisech jako Journal of Clinical Nutrition nebo College Nutrition. Podívejte se na to, kdo je
financuje: společnost Monsanto (nejnenáviděnejší organizace v USA, „proslulá“ GMO semeny,
21
předzdívaná „Monsatan“), která byla kdysi sponzorována společností G. D. Searle. Takže nebudou
publikovat články, které by ohrozily jejich hlavní zdroj příjmů. Dokonce periodika zabývající se
medicínou a výživou jsou těmito lidmi kontrolována.
Mike: Jde tedy o ďábelské spojenectví vědecké komunity s velkým
obchodem.
Dr.Blaylock: Přesně tak. Dalším velkým překvapením, co se týče výzkumu, je něco nového, na co
jsme přišli. Zjistili jsme, že mimo mozek se nachází velké množství glutamátových
receptorů ve všech orgánech a tkáních. V celé trávící soustavě, od jícnu až po tračník, se
nacházejí glutamátové receptory ve velkém množství. Stejně tak celý převodní systém srdeční je
prosycený všemi možnými druhy glutamátových receptorů. Plíce, vaječníky, celá reprodukční
soustava a samotné spermie, nadledvinky, kosti a dokonce i vápenatění, to všechno je kontrolováno
glutamátovými receptory, které se chovají úplně stejně jako glutamátové receptory v mozku.
Poté, co sníte jídlo obsahující glutaman sodný, množství glutamátu ve vaší krvi bude velice vysoké.
Hladina glutamátu v krvi může stoupnout až 20násobně. Tím zbytečně stimulujete všechny
glutamátové receptory. Glutaman sodný stimuluje receptory v trávicí trubici – v jícnu a také v
tenkém a tlustém střevu. Proto někteří lidé trpí silnými průjmy. Jiní zase mohou onemocnět
syndromem dráždivého tračníku, nebo pokud tímto onemocněním již trpí, jejich zdravotní stav se o
hodně zhorší. Pokud má někdo reflux žaludečního obsahu do jícnu, vlivem glutamanu sodného se
tento problém také značně zhorší. Glutamátové receptory nacházející se v převodním
systému srdečním mohou být příčinou nárůstu výskytu náhlé srdeční smrti.
Téměř všechny tyto případy jsou také charakteristické nízkým obsahem hořčíku v těle.
Pokud je hladina hořčíku nízká, glutamátové receptory začínají být hypersenzitivní, a tak někteří lidé
– konkrétně třeba atleti, za předpokladu, že neužívají doplňky stravy s hořčíkem – jsou náchylní na
náhlou srdeční smrt kvůli nadměrnému působení glutamátových receptorů. Jestliže před tréninkem
snědí nějaké jídlo, které obsahuje glutaman sodný, nebo vypijí dietní colu, způsobí to u nich takové
intenzivní srdeční podráždění, že při vysoké sportovní zátěži zemřou náhlou srdeční smrtí. Víme, že
náhlou srdeční smrt způsobují dvě věci: nejčastěji arytmie a křeč srdeční tepny. Obojí může být
způsobeno požíváním glutamanu sodného.
Mike: Samozřejmě, že v jejich úmrtném listu není napsáno, že umřeli na
glutaman sodný.
Dr.Blaylock: Ne, není. Protože běžný doktor netuší, že tato souvislost existuje. Nikdy o ní neslyšel.
Většina kardiologů, se kterými jsem mluvil, o tom nikdy neslyšela. Nevěděli o tom, že v převodním
systému srdečním a v srdci samotném se nachází nějaké glutamátové receptory. V této krajině
(USA) žije milion pacientů s arytmií, která ohrožuje jejich život a nikdo jim neřekne, aby se
vyhnuli glutamanu sodnému a aspartamu, přestože jde o významnou příčinu srdečních
onemocnění.
Mike: Když se zamyslíme nad tím, kolik peněz léčbou všech těchto
symptomů vydělají, farmaceutické společnosti by přišly o miliardy, kdyby
byl glutaman sodný zakázán.
22
Dr.Blaylock: Další z věcí, o které často slyšíme, je dětská obezita. Přitom při zkoumání
excitotoxicity na zvířatech bylo zjištěno, že tato zvířata značně přibrala na váze. Vláda USA má
spoustu velkých plánů, jak kontrolovat příjem uhlovodanů, cereálií a cukru a tak podobně. Tyto věci
jsou ale zřejmě důsledkem jiného problému, protože u zvířat, které konzumovaly glutaman sodný,
bylo zjištěno, že preferují uhlovodany a cukry před potravou bohatou na proteiny. To byl jeden
charakteristický znak tohoto typu obezity. Je pak velice těžké zhubnout cvičením a téměř
nemožné zhubnout dietou. Apetit je mimo kontrolu, stejně jako metabolizmus. K obezitě
se ještě přidá metabolický syndrom a často také leptinová rezistence. Bylo totiž dokázáno, že
pomocí glutamanu sodného lze velice snadno dosáhnout stavu leptinové rezistence.
Mike: Je tady dle Vašeho názoru nějaká naděje, že se svět jednou probudí a
dočkáme se dne, kdy tato ingredience bude zakázána?
Dr.Blaylock: Možné to je, ale pouze pokud si získáme pozornost veřejnosti, přes blogy a webové
stránky jako je ta Vaše. Až se o tom společnost dozví a bude přesvědčena, že jde o skutečný
problém, vyvolá to rozruch. Jde ale o podvod. Průměrný zákazník se podívá na produkt a řekne si
„Fajn, neobsahuje to žádný glutaman sodný, tak to musí být v pořádku.“
Mike: Všiml jsem si, že mnoho vegetariánských jídel, nebo takzvaných
zdravých jídel, obsahuje kvasnicový extrakt.
Dr.Blaylock: Nejhorší z těch extraktů jsou sojové extrakty. Sojové boby přirozeně patří k
produktům s nejvyšší hladinou glutamátu. Jejích hydrolyzací uvolníte glutamát a odloučíte
sojové proteiny. Hladina glutamátu je vyšší ve srovnání s množstvím glutamanu sodného, který se
nachází v běžných produktech glutaman sodný obsahujících. A přesto je vegetariáni prostě jedí,
jako kdyby to byla ta nejzdravější věc na světě. Byla uskutečněna studie, která po dobu 25 let
zkoumala lidi, kteří konzumovali nejvíce sojových produktů. V rámci studie bylo provedeno množství
vyšetření pomocí počítačové tomografie. Bylo zjištěno, že u lidí, kteří konzumovali nejvíce sojových
produktů, se nejčastěji vyskytla demence a atrofie mozku.
Tito lidé si ničí nervový systém a mluvil jsem s mnoha z nich, kteří si stěžovali na těžké migrény.
Řekl jsem jim, ať přestanou jíst sóju a jejich migrény poté zmizely. Navíc, sója také
obsahuje velké množství manganu, který je toxický pro tu část mozku, která je
zodpovědná za Parkinsona. Takže v sojových produktech máte vlastně mix toxinů a lidé si
přitom myslí, že jedí zdravý, výživný produkt, který ve skutečnosti ničí jejich nervový systém a také
další orgány.
Mike: V celé této diskusi, jestli sojové nebo kravské mléko, najdeme
dezinformace na obou stranách.
Dr.Blaylock: Nedoporučoval bych ani jedno. Pokud nemůžete bez mléka být, pijte kozí mléko. To má
k lidskému mléku blíž, ale určitě bych nedoporučoval ani kravské ani sojové mléko. Myslím si, že
lidé by se měli vyhnout sojovým produktům, jako kdyby byly jedovaté.
Mike: Dělali Vám lidé od NutraSweet nebo jiných podobných společností
23
mnoho nepříjemností? Mám na mysli, jestli Vám vyhrožovali soudním
řízením nebo nějak jinak za to, že zveřejňujete tyto informace?
Dr.Blaylock: Ne, nechali mě být. Vím toho příliš. Nikdy mě neobtěžovali. Když jsem napsal knihu,
George Schwartz mě varoval, „Jsi si jist, že chceš napsat tuto knihu? Jestli to uděláš, budou Tě
pronásledovat až do smrti.“ Řekl jsem „Ano, chci tuto knihu napsat.“ Tak jsem ji napsal a byl jsem
si jist jednou věcí: že ji nebudou schopni vyvrátit.
Zkoumal jsem každý možný způsob, kterým bylo možné glutamát zkoumat, abych dokázal jeho
toxicitu. Oni vědí, co všechno vím, protože jsem o tom psal v dopisech adresovaných jejích
největším obhájcům. Uvědomili si, že proti mým argumentům jsou bezbranní. Tak mě nechali být.
Obávají se totiž, že kdyby se spor mezi nimi a mnou dostal na veřejnoust, prohráli by.
Mike: Nechtějí, aby tyto informace byly zveřejněny.
Dr.Blaylock: Ne, to nechtějí. Dělají mrtvého brouka a doufají, že to nějak odejde. Samozřejmě, že
dělají nátlak na různá periodika, časopisy a noviny, aby se mnou nedělali rozhovory. Snaží se udržet
mě v ústraní kde, jak doufají, o mně většina lidí neuslyší.
Od té doby, co jsem napsal svou první knihu, bylo to v roce 1995, enormně přibylo důkazů
potvrzujících moje stanovisko. Nový materiál týkající se periferních glutamátových receptorů jim
úplně vzal vítr z plachet. Nemůžou se proti tomu nijak obhájit. Nová informace týkající se
dramatického vzrůstu rakoviny je úplně děsí.
Mike: Tyto receptory se nacházejí mimo mozek.
Dr.Blaylock: Přesně tak.
Další problém: dokázal jsem, že glutamátové receptory „otevírají“ ochranu mozku.
Glutamátové receptory se nacházejí na obou stranách hematoencefalické bariéry která má chránit
mozek před různými toxiny. Když tyto receptory vystavíte vlivu glutamátu, hematoencefalická
bariéra se otevře a mozek svoji ochranu ztráci. Takže samotný glutamát je schopen bariéru otevřít
a uvádím také všechny zdravotní potíže, které to sebou nese. Například, čím jste starší, tím máte
hematoencefalickou bariéru více poškozenou. Téměř všichni pacienti trpící Alzheimerovou
nemocí mají poškozenou hematoencefalickou bariéru. Úpal, úžeh, záchvaty,
autoimunitní poruchy a roztroušená skleróza, to všechno souvisí s hematoencefalickou
bariérou.
Mluvíme tedy o desítkách milionů lidí polykajících aspartam, glutaman sodný a další excitotoxíny a
nikdo jim neřekne, že si tím nesmírně poškozují nervový systém. Už ani nevím, kolik pacientů
trpících záchvaty jsem zbavil jejich léků, tím že na moje doporučení přestali jíst glutaman sodný a
začali jíst hořčík. Tito lidé se touto cestou zbavili záchvatů. Když brali léky, užívali nejvyšší možné
dávky a stejně ty záchvaty měli. Většina neurologů a neurochirurgů, kteří záchvaty léčí, o tomto ale
vůbec neví.
Mike: Ono by to nebylo výnosné, učit lidi, aby se těmto ingrediencím
vyhýbali.
24
Dr.Blaylock: Pokud si prostudujete literaturu zabývající se nervovým systémem, nenarazíte na
článek, který by nebyl o excitotoxicitě. Nejžhavějším tématem v neurologii jsou glutamátové
receptory a excitotoxiny.
Mike: A zabývají se tím i z pohledu jídla, nebo pouze z pohledu chemických
látek?
Dr.Blaylock: Jídlem se vůbec nezabývají. Ale mluví o glutamátových receptorech a o tom, co se
stane, když jsou aktivovány.
Mike: A co argumenty společností z potravinářského průmyslu? Jednou
jsem se dostal do diskuse s výrobcem vegetariánských burgerů, protože
jsem napsal článek, ve kterém jsem uvedl, že jejich produkt obsahuje
kvasnicový extrakt, přestože na přední straně obalu tohoto produktu je
uvedeno „100% přírodní ingredience“. Řekl mi, „Vždyť glutamát je
přirozenou součástí i jiných jídel, jako například rajčat nebo mořských řas.“
Co odpovídáte, když se někdo takhle obhajuje?
Dr.Blaylock: To je samozřejmě pravda, jenomže všechny tyto typy glutamátu se vyskytují ve vázané
formě. Nacházejí se v oligosacharidech, polysacharidech a v seskupeních aminokyselin. Glutamát
za normálních okolností není volnou aminokyselinou. Pokud se glutamát ve vašem těle
vyskytuje jako součást komplexního proteinu, vaše trávicí soustava ho absorbuje. V trávicí soustavě
se nenacházejí téměř žádné volné aminokyseliny, pokud jíte jídla jako třeba rajčata. Hladina volných
aminokyselin je tedy nulová; jsou totiž všechny absorbovány jako vázané aminokyseliny, které jsou
pak rozloženy v játrech, ty je pak uvolní ve velice nízkém množství, se kterým si tělo lehce poradí.
Nikdy nemělo dojít k tomu, aby se volné aminokyseliny v těle nacházely v tak vysokých
koncentracích.
Když tyto aminokyseliny hydrolyzujete – nebo použijete kvasnicový extrakt nebo enzymy, abyste
tyto různé proteiny rozložili na volné aminokyseliny – pak už nejsou přírodní. Vlastně jste uměle,
nepřirozeným způsobem, uvolnili aminokyseliny, které jsou pak ve vaší trávicí soustavě absorbovány
jako volné aminokyseliny, což způsobí, že hladina kyseliny glutamové ve vaší krvi výrazně stoupne,
jak už jsem řekl, až 20násobně v některých případech dokonce 40násobně. Vaše
hematoencefalická bariéra není schopna zvládnout tak vysokou hladinu glutamátu,
protože ve své přirozené formě se glutamát v tak vysokých koncentracích nevyskytuje.
Hematoencefalická bariéra je proto schopna zvládnout pouze nižší hladinu glutamátu. Takže
argument, že „Vždyť je to přírodní ingredience“ je úplný nesmysl.
Mike: Zjistil jsem také, že mnoho výrobců o sobě říká, že vyrábí pouze
přírodní produkty a potraviny podporující zdraví, ale ve skutečnosti se této
filozofie nedrží, protože používají nežádoucí ingredience.
Dr.Blaylock: Samozřejmě, a všichni to skrývají za různé druhy dvousmyslných vyjádření.
25
Mike: Mám praktickou otázku, nad kterou přemýšlím v podstatě již 8 let:
Existuje nějaký obranný doplněk stravy, kterým by bylo možné zablokovat
vstřebávání glutamanu sodného nebo glutamátu?
Dr.Blaylock: Nemusí jít nevyhnutně o blokaci. Existují ale aminokyseliny, které snižují absorpci
kyseliny glutamové.
Mike: O které aminokyseliny se jedná?
Dr.Blaylock: Jedná se o leucin, izoleucin a lyzin. Tyto aminokyseliny by využívaly stejný způsob
přenosu, což by zpomalilo absorpci. Existuje také hodně ingrediencí, které glutamát blokují.
Například silymarin, kurkuma a ginkgo biloba; ty jsou známé tím, že přímo blokují
glutamátové receptory a snižují míru excitotoxicity. Kurkuma je velice účinná. Také
většina flavonoidů.
Velice důležitý je také hořčík, protože ten je schopen zablokovat NMDA receptor, jeden z
glutamátových receptorů. Je to jeho přirozená funkce, takže výrazně snižuje toxicitu. Také analog
vitamínu E (vitamín E – sukcinát) je v potlačování excitotoxicity velice účinný, stejně jako všechny
antioxidanty. Navíc bylo zjištěno, že vitamíny B komplexu taktéž blokují excitotoxicitu.
Mike: Pojďme si teď povídat o restauracích. Já už vůbec nemohu v
restauracích jíst, dokonce ani v těch „zdravých“. Oni ani nevědí, že
používají glutaman sodný, protože ten se nachází například v nějaké
omáčce.
Dr.Blaylock: Já jsem s nimi mluvil a řekli mi, „My dostáváme jídlo ve velkých krabicích, na kterých
nejsou uvedené ingredience“. A to samé se týká také nemocnic. Mluvil jsem s nemocniční
dietoložkou, která mi řekla „Neumím vám to říct, protože jídlo dostáváme v krabicích, na kterých
ingredience nejsou uvedeny. Je tam pouze uvedeno Salisbury steak a podobně.“
Oni sami to nevědí, proto nemohou svým zákazníkům říct, „Neobsahuje to glutaman sodný.“ Když
to řeknou, tak tím mají na mysli, „My jsme tam žádný glutaman sodný nedali.“ Jejich bílé omáčky
nebo salátové dresinky obsahují obzvlášť vysoké množství glutamanu sodného, hlavně ty, které
obsahují hodně oleje. Všechno to obsahuje glutaman sodný.
Mike: Glutaman sodný se také nachází v téměř každém koření a všech
omáčkách, že ano?
Dr.Blaylock: Ano, dávají tam hydrolyzovaný protein. Prodávají totiž chuť. To je důvod, pro který
někdo preferuje jednu restauraci před jinou. Jídlo lépe chutná. Pak jdete domů a nechápete, proč je
vám špatně.
O náhlé srdeční smrti byla zjištěna jedna věc – většina lidí, atlety nevyjímaje, takto umírá poté, co
měli nějaké jídlo v restauraci. Předpokládám, že důvodem je nízká hladina hořčíku u těchto lidí.
Snědí jídlo, glutamát extrémně stimuluje glutamátové receptory (nechráněné hořčíkem) v
převodním systému srdečním a v hypotalamu, což má za následek náhlou srdeční smrt.
26
Jednou jsem byl v knihkupectví v Oxfordu. Byl tam nějaký mladý kluk, který tam náhle zkolaboval.
Vzali jsme ho do nemocnice a pokoušeli jsme se ho resuscitovat, ale marně. Bylo mu teprve 26 let
a zrovna snědl velkou misku polévky v jedné restauraci. Mluvil jsem s personálem té restaurace a
dozvěděl jsem se, že používají hodně hydrolyzovaného proteinu a glutamanu sodného. Lidé si dají
jídlo, před jídlem si ještě dají polévku, takže snědí obrovské množství glutamanu sodného a pak
náhle zemřou na arytmii.
Mike: Myslíte si, že by to mohlo také vysvětlovat syndrom náhlého úmrtí
kojenců?
Dr.Blaylock: Ano, samozřejmě. Podívejte se, jak je populární sojová kojenecká výživa. Matky se
zbláznily, když svým dětem dávají sojovou výživu. Tato výživa obsahuje hodně fluoridu, manganu i
glutamanu sodného.
Mike: V obchodě jsem viděl lahvovou vodu s fluoridem sodným.
Dr.Blaylock: Ano, to je voda pro miminka. Je na ní obrázek miminka.
Mike: Existuje tedy nějaká webová stránka nebo webový bulletin, který
mohou lidé navštívit?
Dr.Blaylock: Já mám bulletin – www.BlaylockReport.com. Je to za poplatek, ale můžete si také
zakoupit jenom některá čísla, nemusíte platit za celý rok. Bulletin vychází měsíčně za 3.98 dolarů za
kus. Píši tam o všem.
Snažím se pokrýt mnoho běžných témat a informovat lidi o nejnovějších názorech a výzkumech.
Zabývám se všemi lékařskými výzkumy, vším co může nabídnout klasická medicína. Mnohokrát mají
dobrou fyziologii a patofyziologii, ale pak „přepnou“ a začnou mluvit o lécích. Studuji všechen
kvalitní materiál týkající se patofyziologie a pak hledám všechny výzkumy zabývající se výživou,
abych našel řešení konkrétních potíží.
Mike: Aha. Mám pro vás jednu zásadní otázku: Kdyby byl glutaman sodný a
všechny jeho verze, a také aspartam, od zítřka zakázán, k jakým změnám
by došlo do pěti let, co se týče zdraví společnosti?
Dr.Blaylock: Myslím si, že by významně poklesl výskyt obezity a metabolického syndromu.
Také by nesmírně poklesl výskyt některých typů rakoviny, stejně tak by došlo k
obrovskému poklesu neurodegenerativních onemocnění a všech onemocnění, které teď
rychle rostou.
Neurodegenerativní nemoci se teď velice rychle rozrůstají. Nemoci, které byly kdysi vzácné, teď
vidíme na každém kroku. Je to až hrůzu nahánějící. A když si prostudujete odbornou literaturu
zaměřenou na neurologii, zjistíte, že na to není žádné vysvětlení. Neví se, proč dochází k takovému
rapidnímu nárůstu nemocí. Je to ale to z důvodu tak velkého množství toxinů. Například, buněčné
neurodegenerativní nemoci jsou spojovány se rtutí, hliníkem, pesticidy a herbicidy, které
27
prostřednictvím excitotoxického mechanizmu způsobují poškození mozku.
Všichni jsme vystaveni těmto toxinům, a když k tomu přidáte glutaman sodný a excitotoxíny do
jídla, míru toxicity nesmírně zvýšíte. To je důvod, proč teď dochází k tak velkému nárůstu
neurodegenerativních onemocnění; Alzheimer, autismus, poruchy pozornosti a Parkinson – všechny
tyto nemoci se vyskytují mnohem častěji, protože jsme vystaveni karcinogenní toxicitě ze všech
těch různých zdrojů, stejně jako excitotoxinům.
A nikdo není schopen říct, jak to vlastně je. Někdo řekne, „Alzheimer je důsledek působení rtutě,“,
někdo jiný zase řekne, „To není pravda, Alzheimer je důsledek působení pesticidů,“ a někdo další
řekne, že jde o důsledek něčeho jiného, ale všechno je důsledek stejného mechanizmu. Všechno to
způsobuje patologicky zvýšené imunitní (autoimunitní) aktivity ve tkáni mozku, což aktivuje
excitotoxicitu. Vypadá to, že všechny tyto látky mají společné vlastnosti, neboť způsobují
v mozku stejná poškození.
Mike: A co American Diabetes Association („Americká diabetická
asociace“)? Když vezmeme v úvahu výzkumy dokazující, že aspartam
vlastně přispívá k obezitě, připadá mi překvapující, že tato asociace ho tak
silně podporuje.
Dr.Blaylock: Mě to nepřekvapuje, od výrobců aspartamu totiž dostávají obrovské množství peněz.
Financují jejich benefiční maraton a podobné akce, takže touto cestou jim výrobci aspartamu dávají
obrovské sumy peněz. A peníze umí přesvědčit.
Nevím, jestli skutečně žijí v iluzi a nevěří tomu, že aspartam je toxický a nechtějí se podívat na
důkazy, nebo to skutečně dělají pouze pro peníze, ale když se podíváte na patofyziologii cukrovky a
vliv aspartamu, dojdete k závěru, že požívání aspartamu někým, kdo má cukrovku, je úplný
nesmysl. Zejména, co se týče neurologického aspektu, aspartam má velice negativní účinek.
Mike: A co ostatní oblíbená chemická sladidla jako například sukralóza
(výrobek Splenda)?
Dr.Blaylock: Tato oblast ještě nebyla pořádně prozkoumána. Existuje jenom základní výzkum, který
například dokazuje, že sukralóza potlačuje funkci thalamu. Jestliže to i další výzkumy potvrdí, bude
to závažné zjištění. Pokud dochází k potlačování funkce thalamu u dětí, ovlivní to v budoucnu jejich
imunitní systém. Můžou pak být náchylnější na problémy s autoimunitou a na různé nemoci s
imunitou související, infekce a různé druhy rakoviny. Důsledky poruchy funkce thalamu jsou
enormní.
U pokusných zvířat byly v souvislosti se sukralózou zaznamenány případy samovolných potratů.
Problém ale je, že nemáme a ani nebudeme mít dostatek kvalitních studií zabývajících se
sukralózou. Váš produkt nejlépe ochráníte tak, že ho nikdy nebudete testovat, nebo uskutečníte
nějaký falešný test, který pak zveřejníte v nějakém stejně názorově orientovaném
periodiku.
28
Tak to udělali s některými typy vakcín. Uskutečnili tisíce
falešných studií tvrdících, že se nic negativního nenašlo a
pak je zveřejnili v různých periodikách.
Můžete si vytvořit jakoukoliv studii, kterou dokážete cokoliv, co dokázat potřebujete. Obzvlášť, když
potřebujete vytvořit studii, která bude mít negativní výsledky na toxicitu zkoumaného produktu. To
je ta nejsnadnější věc.
Mike: Úředníci z ministerstva zdravotnictví nám tvrdí, že rtuť je bezpečná a
velké společnosti nám tvrdí, že aspartam i glutaman sodný je bezpečný.
Vypadá to, že jakýkoliv jed v potravinovém řetězci, nebo v lécích je
dokonale bezpečný.
Dr.Blaylock: Tak to bylo s olovem. Když se poprvé začala řešit otázka bezpečnosti olova, hladina
olova, která byla stanovaná za bezpečnou, byla nesmírně vysoká. A pak, o pouhých 10 let později,
se zjistilo, že olovo je toxické již v množství 10 mikrogramů. V 60. letech řešili stejnou věc. Obhájci
olovnatého benzínu tvrdili, že olovo je toxické pouze ve velice vysokých dávkách. Literatura
zabývající se neurologii tento názor však vyvracela, nikdo ale neposlouchal. Nakonec, množství
důkazů bylo tak obrovské, že bylo dokázáno, že již extrémně malé množství olova je toxické a
dochází k jeho shromažďování v mozku.
A to samé se týká rtuti. Rtuť je ještě víc jedovatá než olovo. Kojenec dostává v rámci očkování 150
násobek dávky rtuti než je bezpečný limit. Takže malé miminko dostane 150 krát vyšší dávku než je
dle FDA dávka bezpečná pro dospělého.
Mike: Co si myslíte, že by si z toho všeho čtenáři měli zapamatovat, aby se
chránili?
Dr.Blaylock: Že se musí všem těmto věcem vyhýbat. Aspartam ani glutaman sodný není
potřebná živina. Důkazů je spousta. Jestliže se chcete vyhnout obezitě, metabolickému
syndromu a rakovině, jestli nechcete, aby rakovina, kterou už máte, byla ještě
agresivnější, musíte se všem těm produktům skutečně vyhnout.
Poškozením, které z těchto produktů plyne, jsou ovlivněné těhotné ženy, ještě nenarozená miminka
i novorozenci. Dochází k nenávratným změnám v mozku. Bylo zjištěno, že mozek a obzvlášť
hypotalamus jsou přeprogramovány a pak nefungují normálně. Tyto děti jsou pak, co se týče jejich
fyziologických funkcí, po zbytek života abnormální.
Mike: Nezbývá než doufat, že množství těchto důkazů bude jednoho dne
tak obrovské, že vládní nařízení budou změněna.
Dr. Blaylock: Tlak na výzkumníky je ale obrovský. Larry Troker uskutečnil výzkum odhalující,
jak aspartam poškozuje DNA.
29
Výrobci aspartamu mu následně zničili kariéru. Řekl, že už nikdy žádný výzkum týkající se
aspartamu neprovede. A další výzkumníci řekli to samé. Poté co zveřejnili své výsledky, tyto
společnosti se do nich pořádně obuly. NutraSweet přispívá miliony univerzitám a vyhrožuje, že
stáhne své dotace, když nebudou mlčet.
Mike: Takže jde o nehoráznou vědeckou cenzuru.
Dr. Blaylock: Ano, je to nehorázné. Společnost NutraSweet daruje několik milionů dolarů nějaké
univerzitě, aby zastavili výzkum týkající se aspartamu.
Podobnou zkušenost má šéfredaktor The Chemical News s fluoridem. Vyhodili ho, protože odmítl
mlčet o toxicitě fluoridu a za odměnu obdrželi obrovský grant od Colgate-Palmolive.
Řekli, „Přijdeme o grant, pokud nebudeš o fluoridu mlčet.“ On nemlčel, a tak ho vyhodili. Výzkumníci
o tom vědí.
Mike: Chtěl bych Vás pochválit za to, že jste byl ochoten říct o tom všem
pravdu. Myslím si, že tím děláte obrovskou pozitivní službu společnosti z
pohledu zdraví.
Dr. Blaylock: Vy jste ten, kdo dělá tuto službu, protože vy o tom píšete. Bez Vás bych jenom někde
seděl a zbytečně se trápil. Lidé jako vy o tom píší a informují lidi, co se ve světě děje.
Mike: Nebyl bych překvapen, kdyby se pokusili prosadit zákon, který by
zakázal diskuse o zdraví na internetu.
Dr. Blaylock: Pokoušejí se o to. V několika státech se jim jednou povedlo prosadit zákon, že nikdo
kromě dietologů nesmí mluvit o výživě. Znamenalo to tedy, že ani Ph.D. biochemici nemohli mluvit o
zdraví. Bylo to směšné. Jsem si jist, že jednoho dne přijmou zákon, který bude regulovat internet, s
odůvodněním, že se na internetu objevuje příliš mnoho nebezpečných informací týkajících se zdraví.
Mike: Chtěl bych Vám velice poděkovat za Váš čas.
Dr. Blaylock: Já Vám děkuji. Oceňuji, že jsem dostal tuto příležitost.
Zdroj: Mike Adams, Natural News
Historie nebezpečného Aspartamu
Ing.Zdeněk Rozehnal
Cukr je v posledních desetiletích nahrazován ve stovkách druhů potravin umělým sladidlem
30
aspartamem, který přišel na trh v roce 1965. Do té doby se používal hlavně sacharin. Zatímco
oficiální statistiky uvádějí, že konzumace aspartamu způsobila v USA smrt pouhých 300 lidí, a proto
je stále považován za bezpečný, jiní vědci i lékaři přesvědčivě dokazují, že aspartam je sladidlo,
které poškozuje zdraví a zabíjí.
Molekula aspartamu má velice temnou a spletitou historii, která vrhá světlo na praktiky v zákulisí
americké společnosti. Nejrůznější intervence a zájmy politiků, armády a tajných služeb,
farmaceutických společností a velkých potravinářských koncernů po dvě desítky let soupeřily o to,
zda tato látka zůstane v arzenálu bojových chemických látek, které zcela nepozorovaně dokáží
ovlivnit nervovou činnost člověka, vyvolat ztrátu paměti a navodit stav známý jako AN, nebo zda se
stane levným sladidlem, které zvýší zisky mnoha potravinářských koncernů.
Po zahřátí aspartamu na 30 °C vzniká metanol. Metanol se v těle oxiduje na kyselinu
mravenčí a neurotoxin formaldehyd. Množství metanolu vznikajícího z aspartamu není malé:
jeden litr perlivého nápoje oslazeného aspartamem obsahuje asi 56 mg metanolu. Náruživí
konzumenti takových nápojů mohou denně pozřít až 250 mg metanolu, což 32x přesahuje bezpečný
limit pro metanol. Je všeobecně známo, že metanol poškozuje oční nervy a může vyvolat slepotu.
Například nezralá nervová tkáň plodů a kojenců metanol nedokáže tolerovat.
Profesor John Olney ve svých studiích prokázal, že aspartam poškozuje mozek, jak
laboratorním zvířatům, tak dětem. Aspartam působí na spojeních nervových buněk v mozku a
vyvolává jejich nadměrné dráždění, vedoucí až k odumření neuronů. U laboratorních potkanů
vyvolávalo podávání aspartamu vznik nádorů v mozku. Tyto nežádoucí účinky zpočátku zbrzdily
prvotní nadšení pro využití aspartamu v potravinářském průmyslu, vedly však k jinému nápadu: byl
předložen v seznamu nových bojových chemických látek. Vědělo se, že aspartam způsobuje bolesti
hlavy, změny nálady, závratě, zejména deprese, nespavost, může vyvolat slepotu a narušuje
inteligenci a krátkodobou paměť.
Přesto v r. 1996 bylo povoleno používat aspartam ve všech druzích potravin. Publikace vědců, které
uváděly nepříznivé vedlejší účinky aspartamu, byly ve vědeckých časopisech odmítány, mnohé
výsledky byly zfalšovány, nebo se ztratily, někteří badatelé zemřeli a na trh bylo uvedeno sladidlo
BEZPEČNÉ JAKO MATEŘSKÉ MLÉKO.
Již v původních experimentech profesor Olney pozoroval, že podávání aspartamu vyvolává u
pokusných zvířat také obezitu a cukrovku. To bylo potvrzeno v řadě jiných laboratořích. A přesto je
aspartam dodáván do „dietních“ nápojů a potravin pro diabetiky, přesto je doporučován v
redukčních dietách. Aspartam vyvolává nadměrné přejídání.
V klinických pozorováních u lidí bylo prokázáno, že kromě uvedených problémů vyvolává
dlouhodobá konzumace aspartamu poškození trávicího ústrojí, zažívací problémy,
nevolnost, poškození jater a ledvin, bolesti hlavy, zvýšený příjem jídla, rozostřené
vidění, nespavost, hyperaktivitu, poruchy nálady, deprese a zvýšený sklon k
sebevražednosti, ztrátu energie a únavu, bolesti svalů a kloubů, poruchy sluchu a riziko
vzniku rakoviny.
Italští vědci z Evropské nadace pro onkologii a ekologické vědy v roce 2010 zveřejnili studii
uskutečněnou na osmnácti stech laboratorních krysách. Tvrdí v ní, že aspartam je rakovinotvorný.
Zpráva agentury AFP říká: „Sladidlo je schopno vyvolat lymfomy a leukémie u krysích samiček, a to
i tehdy, je-li podáváno v dávkách velmi podobných denní dávce schválené pro člověka“.
A poznatky šly dál.
31
Pozor na úmyslné maskování škodlivin
v průmyslově zpracovaných potravinách. Například neurotoxický glutamát (nebo jeho soli), jehož
nebezpečnost je již v populaci poměrně dobře známa je úspěšně maskován například jako:
rostlinný bílkovinný hydrolyzát,
kvasnicový extrakt nebo výtažek,
hydrolyzovaná rostlinná bílkovina,
sójový hydrolyzát,
sójový extrakt.
JEDEN Z MNOHA PŘÍKLADŮ
Složení: uveden kvasnicový extrakt, …, ale na obalu zvýrazněno
„BEZ PŘIDÁNÍ GLUTAMANU SODNÉHO“
Jak se bránit? Nejdříve čtěte složení na obalech všech průmyslově zpracovávaných
potravin. I doma pod lupou není pozdě. A potom výrobce kompletně ignorujte s celým
jeho sortimentem!